Aditro Customer Day Cyber Awareness Training

Aditro

Aditro provides its customers updates on latest cyberthreats and practical guidance how to protect against those.

Activity website: https://aditro.com/sv/event/aditrodagarna-2018/

Add Event to Calendar: vCal | iCal

Time & Place

26 Sep 2018 09:00 to 27 Sep 2018 16:00
Yasuragi Hasseludden, Stockholm Sweden

Target Audience

Aditro customers

Description

Jani är Aditros Information Security Manager och kommer under Aditrodagarna hålla i seminariepasset ”Cybersecurity – ways to protect your organisation” där du får ta del av de mest aktuella utmaningar företag har när det gäller cybersäkerhet för systemstöd. Seminariet hålls på engelska och du får lära dig mer om vad molntjänster har för fördelar och nackdelar ur ett säkerhetsperspektiv och kan ta del av konkreta tips på hur er organisation kan skydda er mot intrång i en allt mer digital värld.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information