Strengthen cyber security in primary school

IDA, Future Class Room Teacher, Københavns Professionshøjskole

Activity website: https://ida.dk/arrangement/styrk-cybersikkerhed-i-folkeskolen-333559

Add Event to Calendar: vCal | iCal

Time & Place

24 Oct 2019 from 15:00 to 18:00

Target Audience

Description

IDA har i samarbejde med Future Class Room Teacher, Køben-havns Professionshøjskole taget initiativ til en anderledes konfe-rence om cybersikkerhed i folkeskolen. Vi vil gerne styrke sam-arbejdet på tværs af faggrupper, for i fællesskab at øge videns-niveauet om cybersikkerhed i folkeskolen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information