Cyber Risk Management Course 

ISACA Sofia Chapter & ICT Media

Курс по управление на киберрисковете Мерки за защита от кибератаки. Измерване на резултатите 6-7 ноември 2019 г. VIVACOM TECH HALL, ул. Андрей Сахаров №1, гр. София Курсът запознава с основите на информационната сигурност с фокус върху управлението на киберрисковете – от тяхното идентифициране през оценката им до адекватните мерки и измерване на резултатите от внедряването на контролите. По време на обучението са предвидени: разглеждане и обсъждане на казуси, много примери от реални източници и документи, видеа, подкрепящи и илюстриращи изложението.

Activity website: https://events.ictmedia.bg/event/143

Add Event to Calendar: vCal | iCal

Time & Place

06 Nov 2019 09:00 to 07 Nov 2019 18:00
ул. Андрей Сахаров №1, гр. София Bulgaria

Target Audience

За кого е подходящ курса: « Професионалисти, свързани с ИТ одит, управление на риска или сигурност « Утвърдени специалисти, търсещи промяна в кариерното си развитие по посока на управлението на риска « Мениджъри, целящи развитие на своите познания за управление на риска и киберсигурността « Висш и среден мениджмънт от сфери като: здравеопазване, финанси, застраховане, логистика, сигурност, представители на индустриални и производствени предприятия, енергетика, ютилити компании, държавна администрация и други.

Description

„Управление на кибер рисковете“ е обучение, поставящо си амбициозна цел – подпомагане на широк кръг специалисти: мениджъри на различни нива, експерти по управление на риска, одитори и не само. Поради факта, че ефективното управление на информационната сигурност зависи от всеки служител на дадена компания – на практика всички служители, независимо от тяхното ниво и/или длъжност, са ангажирани в някаква степен с опазването на сигурността на данните.

Курсът запознава с основите на информационната сигурност с фокус върху управлението на киберрисковете – от тяхното идентифициране през оценката им до адекватните мерки и измерване на резултатите от внедряването на контролите.

По време на обучението са предвидени: разглеждане и обсъждане на казуси, много примери от реални източници и документи, видеа, подкрепящи и илюстриращи изложението.

Преподавателят – Владимир Кавалов, CISA, ISO 27001 IA, CSX-F Certified Trainer има богат опит в областта на информационната сигурност. Работил е като: системен администратор, отговорник по информационна сигурност, ИТ директор и ИТ одитор в различни сфери: финансови услуги, информационни услуги, енергетика, телекомуникации. Участвал е като консултант в risk workshops по отношение на управление на кибер рисковете.

Продължителност: 2 дни (6 - 7 ноември 2019 г.)

Участниците в обучението ще получат 19 CPE точки.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information